Podział sieci na podsieci… Teraz i Ty to zrozumiesz!!!

Podział sieci na podsieci – Zacznijmy od małego wyjaśnienia

Zatem może przejdźmy do wytłumaczenia jak to zrobić. Ja założyłem, że już potrafimy zamieniać liczby z postaci dziesiętnej na binarną. Do celów tego artykułu przyjąłem sobie przykładową sieć z adresem klasy B 172.16.0.0 i adresem maski również tej klasy 255.255.0.0

Zacznijmy zatem od maski, czyli 255.255.0.0 i zapiszmy ją w postaci binarnej.

25525500
11111111111111110000000000000000

Czyli 255.255.0.0 = 11111111.11111111.00000000.00000000

Jak widać adres składa się z 32 bitów ( w tym wypadku z 16 jedynek oraz 16 zer).  Możemy również powiedzieć że jest to 16-to bitowa maska, skąd to wiemy, a stąd że mamy szesnaście jedynek. Maski sieciowe zawsze mają ilość jedynek zaczynającą się od lewej strony, i nie może dwóch jedynek przedzielać 0.

Teraz ważna informacja że zera w masce informują nas o części hostowej w adresie sieci. Najlepiej to widać jak porównamy sobie adres 172.16.0.0 i maskę 255.255.0.0 w postaciach binarnych (wiec trzeba sobie to przeliczyć )

Zamieniamy adres 172.16.0.0 na wersję binarną.

Wersja dziesiętna1721600
Wersja binarna10101100000100000000000000000000

Teraz porównujemy z naszą maską.

Czyli w przełożeniu na najprostszy przekaz to zestawiając adresy sieci i maski jeden pod drugim to tam gdzie są jedynki w masce to te bity w adresie sieci odpowiadają za adres sieciowy a tam gdzie zera to za adresy hostów i w sieci tylko te bity będą się zmieniały.

Podział sieci na podsieci – Jak zrozumieć dzielenie sieci na podsieci?

Za zadanie postawmy sobie dzielenie sieci o adresie 172.16.0.0 / 16 na podsieci:

1 x 200 hostów.
1 x 100 hostów.
1 x 50 hostów.
2 x 10 hostów.

Tutaj należy pamiętać że zaczynamy dzielić od największej liczby potrzebnych hostów, wiec jak spotkacie się z zadaniem gdzie wielkości są wymieszane to najlepiej od razu sobie posortować malejąco. Ważne aby to zrobić bo inaczej powstaną duże ilości adresów nie wykorzystanych.

Teraz obliczymy adres maski dla pierwszej podsieci. Rozpisujemy w tym celu sobie potęgi liczby dwa dotąd aż wynik będzie większy minimum o 2 od potrzebnej ilości hostów (dlaczego dodajemy dwa wyjaśniam przy obliczaniu zakresu adresów).

2= 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512

Czyli jeżeli 2 do potęgi 8 to 256 to bierzemy pod uwagę tą właśnie potęgę (liczbę 8).

Wszyscy już wiemy że maska składa się maksymalnie z 32 bitów. Więc obliczmy ile bitów oznaczających adres sieci musi być w adresie maski (ile jedynek musi być w adresie maski)

Wyliczamy 32 – 8 = 24.

Do tej pory mieliśmy maskę 16 bitów wiec jak widać wyszło nam że musimy pożyczyć 8 bitów żeby mieć wartość 24.

Może rozpiszmy raz jeszcze nasze dotychczasowe adresy do postaci binarnej żeby zobaczyc co pożyczamy.

Adres sieci1 0 1 0 1 1 0 00 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
Maska1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

A teraz w pierwszej podsieci będzie to wyglądało tak:

Adres sieci1 0 1 0 1 1 0 00 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
Maska1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0

Na niebieski kolor zaznaczyłem co się zmieniło.

Reasumując jeśli chodzi o maskę mamy 24 jedynki wiec można obliczyć że dla tej podsieci adres maski będzie wynosił 255.255.255.0

Teraz obliczymy zakres adresów ip w tej podsieci.

Mamy zaadresować 200 komputerów w tej podsieci, ale każda sieć potrzebuje adresu sieciowego oraz adresu broadcast wiec do 200 musimy dodać 2. Liczba 202 nie ma potęgi liczby 2 wiec rozpisujemy sobie potęgi:

2= 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512

Bierzemy kolejną liczbę która następuje po 202 i jest potęgą liczby dwa, czyli 2= 256, od tego musimy odjąć 1 ponieważ w adresie mamy już zero a to traktujemy już jako adres (czyli w zakresie 0-255 mamy 256 pozycji)

czyli 256 – 1 = 255

I teraz bierzemy sobie adres naszej podstawowej sieci z której mamy za zadanie wydzielić mniejsze sieci i dodajemy tą liczbę, którą obliczyliśmy. Wtedy możemy określić zakres adresów w tej podsieci:

172.16.0.0 – 172.16.0.255

I tutaj widać czemu musimy odjąć od 256-1 ponieważ obliczamy ilość adresów ale już pierwszy mamy więc dodajemy o jeden mniej. Jak byśmy dodali 256 wtedy ostatni adres wynosił by 172.16.0.256 ale wiadomo że taki adres nie istnieje.

Reasumując zakres adresacji wyliczonej pierwszej podsieci to:

172.16.0.0 172.16.0.255 gdzie:

172.16.0.0 to adres podsieci (nie możemy go przypisać żadnemu  hostowi)

172.16.0.1 to pierwszy adres hosta w tej podsieci (czyli po prostu dodajemy do adresu sieci 1 )

172.16.0.254 to ostatni adres jaki  możemy przypisac hostowi z wyliczonego zakresu (obliczamy go odejmując 1 od adresu broadcast.

172.16.0.255 to adres broadcast.

No i maska tej sieci przypomne że ma wartość :255.255.255.0

Podział sieci na podsieci – Skąd bierze się adres broadcast

Teraz może wyjaśnię skąd się bierze adres broadcast w postaci binarnej.

Obliczyliśmy sobie adres podsieci oraz maski wiec zapiszemy to w postaci dwójkowej.

Adres sieci1 0 1 0 1 1 0 00 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
Maska1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0

Na kolor zielony oznaczyłem część określającą adres sieci (tam gdzie w masce są 1) a na niebiesko część adresu hosta (tam gdzie w adresie maski są 0)

I teraz żeby wyliczyć adres broadcast musimy w adresie sieci za kreską uzupełnić wszystkie bity jedynkami, czyli :

Adres sieci1 0 1 0 1 1 0 00 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1
176160255

Podsumowuj: 176.16.0.255 = 1 0 1 0 1 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1

Czemu tak uzupełniamy? Ponieważ karta sieciowa jak porówna sobie maskę i adres sieci i zobaczy że w części hostowej są same jedynki to dla niej to znaczy ze to jest adres broadcastowy (ale to pewnie wiecie).

Czas obliczyć kolejną podsieć – dla 100 hostów.

I tak zakończyliśmy wyliczać podział pierwszej podsieci, teraz zabieramy się za drugą czyli podsieć mająca 100 hostów.

W tym celu bierzemy adres rozgłoszeniowy ostatniej wyliczonej podsieci, czyli :

172.16.0.255 – (tego adresu nie bierzemy do drugiej podsieci)

Ustalamy kolejną wartość w adresacji czyli nie ma tutaj 172.16.0.256 wiec zabieramy jedynkę z 4 oktetu i przesuwamy ją do 3 oktetu, czyli:

172.16.1.0 – to będzie nasz adres kolejnej podsieci.

Ale najpierw standardowo musimy obliczyć maskę, a wiec ponownie bierzemy pod uwagę potęgi liczby 2 :

2= 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512

I teraz mamy wydzielić kolejną podsieć dla 100 hostów, wiec ponownie dodajemy 100 + 2 = 102 w celu dodania adresu sieci oraz broadcast. Teraz szukamy w potęgach liczby 2 wyniku który jest najbliższą liczbą wiekszą od 102 czyli 128. Jest to wynik potęgi 27, czyli obliczamy maskę ponownie odejmując od maksymalnej ilości bitów w masce wartość potęgi:

32-7 = 25, czyli maska będzie miała 25 bitów:

1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 0 0 0 0 0 0 0

Co daje nam wartość 255.255.255.128

I to jest maska dla naszej drugiej podsieci.

Teraz zabieramy się za wyliczanie zakresu adresacji.

2= 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512 Ponownie bierzemy potęgi i bierzemy wartość 128 i odejmujemy 1 (128-1 =127).

Teraz tą wartość dodajemy do adresu naszej drugiej podsieci:

172.16.1.0 + 127 = 172.16.1.127 i to jest nasz adres broadcast drugiej podsieci. Reasumując mamy podsieć drugą gdzie:

172.16.1.0 – adres podsieci

172.16.1.1 – adres początkowy dla hostów

172.16.1.126 – adres maksymalny dla hostów

172.16.1.127 – adres broadcast

255.255.255.128 – maska dla tej podsieci

I Jedziemy dalej.

Teraz kolejna podsieć ma mieć 50 hostów, wiec znowu dodajemy 2 czyli mamy 52. Jednak to też nie jest potęga liczby 2 wiec ponownie szukamy takiej potęgi.

2= 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
28 = 256
29 = 512

Tym razem interesuje nas 26 = 64, czyli znowu obliczamy adres maski:

32-6=26 (czyli 26 jedynek)

Czyli maska ma postać, 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 0 0 0 0 0 0

Czyli dziesiętnie to 255.255.255.192

Kiedy mamy już maskę jedziemy z zakresami, czyli znowu bierzemy adres broadcast ostatnio liczonej sieci i dodajemy jeden wiecej:

172.16.1.127 + 1 = 172.16.1.128 to jest nasz adres trzeciej podsieci

Teraz znowu szukamy liczby większej od szukanej liczby hostów czyli szukamy 52 a kolejną liczbą która zarówno jest potęgą liczby 2 jest 64 no  i odejmujemy , czyli 64-1=63 no i dodajemy to do adresu:

172.16.1.128 + 63 daje nam 172.16.1.191 czyli wyliczyliśmy adres broadcast dla trzeciej podsieci

Wiec reasumując:

Adres trzeciej podsieci: 172.16.1.128

Adres początkowy hostów 172.16.1.129

Adres końcowy hostów 172.16.1.190

Adres broadcast podsieci 172.16.1.191

Maska 255.255.255.192

Podział sieci na podsieci  – Obliczanie adresacji sieci mając dany adres hosta oraz maskę sieci

Podział sieci na podsieci to nie tylko wydzielanie kilku sieci z jednej. Proces ten można odwrócić. Teraz pokażę jak można obliczyć adresację mając jeden adres hosta oraz maskę, czyli zadanie typu „masz adres komputera i maskę sieciową 172.16.1.96/25 i trzeba obliczyć podsieć w jakiej znajduje się ten host , adres broadcast tej sieci no i adresy minimalne oraz maksymalne.

Przykład oprę na wcześniejszych obliczeniach, a adres to będzie 172.16.1.96 czyli adres jest w zakresie naszej drugiej podsieci no i naszą maskę 255.255.255.128 czyli 25 bitową. Ja to pokaże jak ja to robię w postaci dwójkowej.

Przeliczamy wiec i adres hosta i maskę do postaci binarnej i mnożymy każdy bit (czyli jeśli są w adresie i w masce jedynki to wtedy daje nam jeden a w innym przypadku 0) :

172.16.1.961 0 1 0 1 1 0 00 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0
255.255.255.1281 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0
Wynik1 0 1 0 1 1 0 00 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

I po wymnożeniu przeliczamy to do postaci dziesiętnej : 172.16.1.0 i tym sposobem mamy obliczoną adres sieci w której znajduje się host z adresem 172.16.1.96/25

Teraz obliczamy adres broadcast, w tym celu podstawiamy w postaci binarnej wcześniej obliczony adres sieci i porównujemy go z maską:

172.16.1.961 0 1 0 1 1 0 00 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
255.255.255.1281 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0
Broadcast1 0 1 0 1 1 0 00 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1

W tym przypadku podział na część sieci oraz część hosta przebiega w miejscu gdzie adres zaznaczyłem na zielono (część adresu sieci) oraz niebiesko (część adresu hosta) wiec żeby wyliczyć adres bradcast należy część adresu hosta zamienić z 0 na 1 a potem zamienić na adres dziesietny.

1 0 1 0 1 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 . 0 1 1 1 1 1 1 1 => 172.16.1.127 nasz adres broadcast.

Wiec reasumując:

Adres podsieci w której znajduje się host to: 172.16.1.0

Adres minimalny hosta: 172.16.1.1

Adres maksymalny hosta 172.16.1.126

Adres broadcast 172.16.1.127

Teraz możemy porównać czy wyszło nam tak jak podzieliliśmy sobie wcześniej drugą podsieć.

Podział sieci na podsieci – Podsumowanie

Jak widać podział sieci na podsieci nie musi wcale sprawiać problemów. Jednak jest jedna ważna zasada. Należy znaleźć dobre źródło i poświęcić trochę czasu na zrozumienie. Mam nadzieję że takim źródłem jest ten artykuł.

Mam nadzieję że pomogłem 🙂

Proszę zostaw komentarz jakie masz wrażenia i ewentualne uwagi.

41 Thoughts to “Podział sieci na podsieci… Teraz i Ty to zrozumiesz!!!”

 1. Łukasz

  Świetny wpis, bardzo mi pomógł : D, dzięki i pozdrawiam.

  1. Cieszy mnie to niezmiernie 🙂 Pozdrawiam 🙂

 2. Robert

  Mnie też bardzo to pomogło. Z tym, że żeby obliczyć podsieć w jakiej znajduje się np.: 192.168.0.130/28, adres broadcast tej sieci i adresy minimalne oraz maksymalne. To dla broadcastu nie wystarczy wrzucić w adresie sieci po prawej strony od kreski wszystkie jedynki i przeliczyć na dziesiętne tylko trzeba tą liczbę, która wyjdzie dodać do adresu sieci 😀

  1. Przepraszam, że nie odpowiedziałem, jednak nie zauważyłem powiadomienia. Hmmm, to ciekawe co piszesz jednak, trochę się nie zgodzę 🙂 dla Twojego przykładu rozgłoszeniowy to zwyczajnie 192.168.0.143, a zgodnie z maską 4 ostatnie bity to jedynki 🙂

 3. królowa kacha

  Jestem na nie

 4. labed92

  „Ustalamy kolejną wartość w adresacji czyli nie ma tutaj 172.16.0.256 wiec zabieramy jedynkę z 3 oktetu, czyli:

  172.16.1.0 – to będzie nasz adres kolejnej podsieci.”

  Zabieramy? A nie dodajemy?

  1. Słuszna uwaga 🙂 Chodziło o przesunięcie do 3 oktetu 🙂 Poprawione 🙂

   Dziękuję 🙂

 5. Negocjatorka

  Pomocny wpis 🙂

  1. Negocjatorka

   A mógłbyś napisać jaki będzie adres czwartej i piątej podsieci (te po 10 hostów), bo nie wiem czy wszystko OK?

   1. 172.16.0.0

   2. 172.16.1.0

   3. 172.16.1.128

   4. ?

   5. ?

   1. Poniżej wynik:

    Podsieć nr 4

    Maska: 255.255.255.240
    Adres sieci: 172.16.1.192
    Adres początkowy hostów: 172.16.1.193
    Adres końcowy: 172.16.1.206
    Adres rozgłoszeniowy: 172.16.1.207

    Podsieć nr 5
    Maska: 255.255.255.240
    Adres sieci: 172.16.1.208
    Adres początkowy hostów: 172.16.1.209
    Adres końcowy: 172.16.1.222
    Adres rozgłoszeniowy: 172.16.1.223

    pozdrawiam.

 6. xyz

  Właśnie mógłby ktoś napisać jakie będą adresy 4 i 5 sieci ?

 7. Mateusz Radwański

  Witam, mam takie zadanie i kompletnie nie wiem jak je zrobić, ktoś mógłby mi pomóc? Oto zadanie: Dla adresu 120.120.120.120/18 obliczyć parametry podsieci o numerze
  odpowiadającym numerowi w dzienniku ( mam numer 6 🙂 ). W odpowiedzi proszę podać:

  1. Maskę podsieci w postaci binarnej i dziesiętnej.

  2. Adres podsieci o numerze odpowiadającym numerowi z dziennika

  3. Zakres adresów hostów dla obliczonej podsieci.

  4. Adres rozgłoszeniowy (broadcast) podsieci.

 8. Świetnie to wytłumaczyłeś Damian 🙂

 9. Komuterowy

  Mega wpis! Na temat i konkretnie. Polecam więcej takich opisów, z racji tego, iż wspaniale to wytłumaczyłeś.
  Pozdr 🙂

 10. Tego mi było trzeba, żeby wreszcie załapać. Cóż, jak się po 40 człowiek bierze za naukę to koniecznie musi szukać DOBRYCH objaśnień, bo w tym wieku myśli się jakby mniej lotnie… Tak czy inaczej zrozumiałem, za co wielkie dzięki składam.

 11. kawaleriapl

  Dziękuję <3 ! Jestem uczniem technikum i moja nauczycielka tłumaczyła to dość lewo i dzięki tobie zrozumiałem to! Wielkie gratki dla Cb za ten wpis i serdeczne dziękuję za pomoc! 🙂

 12. pamk22

  Dzięki za ten sposób z ostatniego akapitu 🙂

 13. Aida Wyczislok

  Mam pytanie na zajęciach facet podał nam adres IP 192.168.5.0 oraz maske 255.255.255.24 kazał nam obliczyć ilość hostów w sieci i ilośc podsieci nie tłumacząc nam praktycznie jak oblicza się takie rzeczy. Czy ktoś moze pomóc?

  1. Rozwiązanie jest powyżej 🙂 Spróbuj wywnioskować 🙂 Podpowiedź – Nie ma takiej maski 255.255.255.24 (chyba że chodziło o 255.255.255.240).

 14. bibi

  DZIĘKI!!!!!! W końcu ktoś to zrozumiale opisał!

 15. Jekobi

  Bardzo dobry i przydatny tekst, jednak nadal nie potrafię odnaleźć się z jednym tematem wręcz mam poczucie że jestem w przestrzeni w której brak punktu zaczepienia, chodzi o rodzaj pytania które przyjmuje formę „Rozpisz podsieć 500 z 512 podsieci” adres 137.151.0.0 . Jak do tego się zabrać ?

 16. Elo

  Nie rozumiem pewnej kwestii, na początku mamy IP z klasy B czyli 172.16.0.0/16 dla którego maska wynosi 255.255.0.0, a później już w obliczeniach dla pierwszej podsieci nagle maska wynosi już 255.255.255.0, przecież klasa się nie zmieniła, nie wiem nawet skąd to się wzięło, to jakieś czary dla mnie, czy ktoś może mi wyjaśnić?

  1. Marcin Czekaj

   Cześć ja chyba zaczaiłem nie wiem czy to komuś pomoże czy nie, ale on sobie od razu podzielił sieć na 256 podsieci bo może a reszta podsieci po prostu nie jest używana następnie policzył co miał policzyć potem zmienił z podsieci 1 na podsieć 2 robiąc z 172.16.0.0 172.16.1.0 bo to już inna podsieć wcześniej podzielona 🙂 i tam sobie dzielił dalej

   1. Tak w skrócie chodzi o kreowanie jak najmniej wymaganych sieci aby mieć jeszcze możliwość wykorzystania nieużywanej części adresacji. Tam nie występuje dzielenie na 256 podsieci, a jedynie rozpoczęcie dzielenia przesuwając taką ilość bitów w mace w prawą stronę aby jak najmniej wykorzystać dla danego zakresu hostów.

    Jeśli zamiast 200 hostów do zaadresowania mielibyśmy 500 to to wtedy interesowała by Nas kolejna potęga i Maska miała by o jedną jedynkę mniej a zakres adresacji byłby 172.16.0.0 – 172.16.1.0 a maska była by 255.255.254.0. przygotowuję właśnie Darmowy eBook który usystematyzuje Wszystkim tą wiedzę. Pozdrawiam.

 17. Mateusz

  Hej, powiem Ci szczerze Damian, że jest to najlepiej napisany post na ten temat, który od razu do mnie trafił.
  Dzięki wielkie za Twoją pracę!

 18. Pendzlovsky

  przez 3 lata nie mogłem tego ogarnąć -_- Dzięki wielkie 😀

 19. Yourin

  Dla sieci 192.168.0.0/24 podzielonej na 3 podsieci, odpowiednio 50,45 i 31 sposób z wyższą potęgą się nie sprawdza, wychodzi, że dla 31 + 2 adresów kolejną potęgą będzie 64, co daje maskę 26-bitową i 63 adresy do rozdania.

 20. Katarzyna Surdej

  Dziękuję pięknie za pomoc! Bardzo przydatny wpis! Bez tego ani rusz! 🙂

  1. Nie ma sprawy. Powodzenia z Resztą projektu.

 21. Mitop Michał

  Bardzo dobry artykuł za który ci dziękuję. Przy okazji mam pytanie: Mam w zadaniu takie zdanie jeszcze „Uwaga: interfejsy routerów wliczone są w ogólne liczby hostów każdego z działow” co w związku z tym :D?

  1. Damian Garbus

   Ogólnie nic z tym;) chyba ze masz w zadaniu wyliczyć np sieć dla 50 urządzeń to trzeba liczyć ze potrzeba 51 adresów… i dla tylu minimum adresów trzeba liczyć. Dziękuje za komentarz. Pozdrawiam.

  2. Dziękuje za komentarz.

   Ogólnie nic z tym;) chyba ze masz w zadaniu wyliczyć np sieć dla 50 urządzeń to trzeba wiedzieć ze potrzeba 51 adresów… i dla tylu minimum adresów trzeba dzielić sieć.

   Pozdrawiam.

 22. Mateusz

  Jutro piszę z tego egzamin poprawkowy i już myślałem, że się nie da tego nauczyć. Dzięki wielkie!

 23. Micheal

  A jak obliczyć podsieci, w których ma się znaleźć powiedzmy 2000 hostów a adres musi być z klasy C?

  1. Damian Garbus

   Tak jak jest w artykule. Dla przykładu sieć 192.168.0.0/21obsługuje 2046 hostów.

 24. Patrycja

  Cześć, dzieki za ten wpis! Czuje że ratujesz mi tyłek! 😀
  Mam jednak pytanie.
  W swoim zadaniu mam podzielic siec na sieci i jedna siec ma miec 6 hostow.
  Czyli 6 hostow plus 2 = 8

  2 do potegi 3 = 8. Czy mam wziąć te potege do obliczen czyli (3) czy powinnam wciaz liczbe wieksza niz 8 zatem potege 4?

  1. Damian Garbus

   Cześć, jak najbardziej wystarczy 8, czyli finalnie powstanie podsieć z 6 hostami, jednym identyfikatorem sieci oraz jednym adresem broadcast.

   PS. Miło że artykuł który napisałem 10 lat temu ciągle się przydaje 😉

   Pozdrawiam i Powodzenia.
   Damian.

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.